• trang-banner2
 • trang-bannner

Ống khác & loạt Lắp

 • Tổng quan về Ống khác & Lắp Dòng

  Tổng quan về Ống khác & Lắp Dòng

  lưu ý 1: tất cả các ngày là hầu hết giá trị.

  Lưu ý 2: “-” có nghĩa là không yêu cầu

  ① “W” có nghĩa là phù hợp để kết nối.

  ② khi phù hợp là cây gậy và tấm, C nhất nên được 0,35

  ③ các phụ kiện giả mạo C nhất là 0.35.and nhất Si là 0,35 và không có giới hạn cho tối thiểu

  ④ khi C là dưới đây hầu hết yêu cầu, C giảm 0,01% và Mn sẽ tăng lên 0,06%, cho đến khi hầu hết Mn là 1,35%

  ⑤ Cừ, Ni Cr Mo tổng ít hơn 1,00%

  ⑥ 0,32% .Cr Mo tổng ít hơn 0,32%

  ⑦ phân tích nhiệt và phân tích các sản phẩm cuối cùng sẽ được cả phù hợp.