• trang-banner2
  • trang-bannner

Sự bịa đặt

/ Giải pháp / chế tạo /

Quy trình sản xuất For The Dàn; Thép phế liệu --- Blast Furnace-Chuyển đổi --- Refining Furnace-- VD - Continuous Đúc - Billet - Billet Sưởi - Piercing - Ống cán - hâm nóng - SRM - Cooling - cưa - Thẳng - NDT --Visual Thanh tra - đo lường - Khuôn tô, đánh dấu và đóng gói --Weighing Và Kho bãi - Lô hàng

Hot-mở rộng, kích thước lớn nhất đối với các ống liền mạch: 1220 * 50mm

d76fe977